ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการจ้างเดินสายติดตั้งระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แมคอินทอช(Macintosh) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงกรอบผนังอาคารห้องสมุดและอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบ้านกึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง