ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ประชาสัมพันธ์กำหนดการทำบัตรอนุญาตนำรถผ่านเข้า-ออก (ผู้บริหาร และบุคลากร)-กองอาคารและสถานที่
ตารางกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำเดือน กรกฏาคม - สิงหาคม 2563