หนังสือขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2-บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด
http://onde.timeconsulting.co.th/digitaloutlook/ (คลิกตอบแบบสำรวจ)

ประชาสัมพันธ์กำหนดการ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพัก และการ Check in เพื่อเข้าสู่อาคารที่พัก-สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประชาสัมพันธ์กำหนดการทำบัตรอนุญาตนำรถผ่านเข้า-ออก (ผู้บริหาร และบุคลากร)-กองอาคารและสถานที่