ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV จำนวน ๑ รายการ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อาคารห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ คลังสมอง พัฒนาท้องถิ่น (SDU Library & Co-Community Space Center) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งแผ่นพรม ห้องปฏิบัติกรบริการการบิน ห้อง Mock-up ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง