ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบ้านกึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการจ้างเดินสายติดตั้งระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แมคอินทอช(Macintosh) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๑ งาน
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อาคารห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ คลังสมอง พัฒนาท้องถิ่น (SDU Library & Co-Community Space Center) ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง