ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.ทรงศักดา  ชยานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตรัง และคณะกรรมการดำเนินงาน ได้รับมอบหมายจากจังหวัดตรัง ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา  จัดประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าพริกไทยปะเหลียน  รวมถึงวางแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับในการดำเนินการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าพริกไทยปะเหลียน โดย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม ในการนี้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ร่วมกับร้านดุสิตตรัง  สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจอาหารและการบริการ ให้บริการอาหารว่างในเมนูขนมช่อม่วง ซึ่งมีส่วนผสมของพริกไทยปะเหลียนและเสริฟพร้อมชาจากใบพริกไทยปะเหลียน สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุมมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.