ตามระบบ SDU QA โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานในการตรวจประเมิน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ