กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการเสวนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานในการเสวนา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ โดยมี ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว 

  

คณะอาจารย์ ศูนย์ฯ ตรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดทําบทความเส้นทางท่องเที่ยว
วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน ( รอบ Pre)