อบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รหัส 63 https://onlinecourse.dusit.ac.th/
คู่มือการใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (คลิก)
คู่มือการใช้งาน English Discoveries Online (คลิก)

ทรงพระเจริญ
ประชาสัมพันธ์กำหนดการ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพัก และการ Check in เพื่อเข้าสู่อาคารที่พัก-สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต