คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประกอบด้วย อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี อาจารย์เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ อาจารย์จริยา เกิดไกรแก้ว นางสาวภาวินี จริงจิตต์ และนางสาวนันทรัตน์ เชาวนานันท์ รับรางวัลที่ 5 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ในการประกวดจัดทำสื่อวิดีโอเส้นทางท่องเที่ยว Local Food Local Fresh Local Experiences @trang จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ภายใต้ผลงาน “เที่ยวไทยเท่….หลงเสน่ห์เมืองห้วยยอด” ในนามทีม “นางใน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ในจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2563 

 

รางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2562
นักศึกษาหูหนวก ม.สวนดุสิต คว้า 11 ทอง 7 เงิน 4 ทองแดง ในการแข่งขันกรีฑาคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563