โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายว่าด้วยความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง

📌ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 3 กันยายน 2563  ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

📌พิเศษบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ค่าลงทะเบียน

1,500 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่ง เท่านั้น อบรม วันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ที่

4,12,13 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-4163, หรือ 08-96880865 , 09-23232833 ติดต่อสำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง

📌สมัครผ่านออนไลน์ที่👉คลิก https://forms.gle/1Fv7fxY7xhfCeGuP7

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายปรับปรุงระบบเครือข่ายแลระบบไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สาขาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในโครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ 9 โดยพระบรมราชานุญาต หัวข้อ Dark Tourism เรื่องเล่าจากโรคระบาด สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2244 5769