ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 89 หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ อบรมระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2563 (คลิก)

ประกาศกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อธิการ ม.สวนดุสิต ย้ำ!!! รับสมัครนักศึกษา 64 คัดเลือกเข้ม " เหนือกว่าด้วยคุณภาพ วิชาการควบคู่วิชาชีพ "