กองทุนสะสมลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและบุคคลทั่วไป (บุคคลภายนอก) หลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
อธิการ ม.สวนดุสิต ย้ำ!!! รับสมัครนักศึกษา 64 คัดเลือกเข้ม " เหนือกว่าด้วยคุณภาพ วิชาการควบคู่วิชาชีพ "