กองทุนสะสมลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เรียกผู้มีรายชื่อสำรองผู้มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563
อธิการ ม.สวนดุสิต ย้ำ!!! รับสมัครนักศึกษา 64 คัดเลือกเข้ม " เหนือกว่าด้วยคุณภาพ วิชาการควบคู่วิชาชีพ "