ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว
พ.ศ. 2563-2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มสด. บันทึกเทปบรรยาย หัวข้อ "Deepening cooperation for a shared future" ตามคำเชิญจาก ASEAN - China (Guiyang) Tourism Culture Promotion Center สาธารณรัฐประชาชนจีน