ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว
พ.ศ. 2563-2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย
ขอเชิญบุคลากร ม.สวนดุสิต เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตออนไลน์