ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับมอบประกาศนียบัตร โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Less Emission Support Scheme: LESS) ประเภทกิจกรรมจัดการของเสีย และประเภทกิจกรรมป่าไม้และพื้นที่สีเขียว โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรฯ ดังกล่าว ภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์ฯ นครนายก มสด. คว้า 3 รางวัล ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563
รางวัล “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” ประจำปีการศึกษา 2562