นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คว้ารางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาประเภทบริดจ์ ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาบริดจ์ประจำจังหวัดนครนายก ในการแข่งขันกีฬาบริดจ์ระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.สวนดุสิต รับรางวัลชมเชยการประกวดเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตรับใบประกาศนียบัตรจากการดำเนินงานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563