นางสาวกนกวรรณ เชียงตันติ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับรางวัลชมเชย ในการประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563

บุคลากร ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง รับรางวัลประกวดคลิปวิดีโอ "ของดีบ้านฉัน"
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์ฯ นครนายก มสด. คว้า 3 รางวัล ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563