มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบU TCAS
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์เพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยสื่อและคู่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง