คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนตุลาคม 2563 ในโจทย์ “ดัน STREET FOOD ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563  

กติกาการเข้าร่วมประกวด 3 ขั้นตอนง่ายๆ  

1กด like & share โจทย์ จาก Facebook GSB SMEs Startup และตั้งค่าเป็นสาธารณะ  

2ถ่ายคลิปวิดิโอความยาวไม่เกิน 3 นาที  

3อับโหลดคลิปลง Youtube หรือ google drive ลง Inbox ให้ผู้ประสานงานกิจกรรมในเพจ Smart Start Idea by GSB Start up ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสิน  

สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 022445701 หรือ 0647462445  

ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 90 หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อบรมระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e_bidding) เลขที่ ๒๙/๒๕๖๓