ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 90 หลักสูตรผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อบรมระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2563 (คลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต จำนวน ๖๐ ชุด เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนตุลาคม 2563 ในโจทย์ “ดัน STREET FOOD ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563