คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/e_bidding/1_draft/e_bid29631.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๓)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่นพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง