ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง โดยได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรจำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ พร้อมทั้งได้แนะแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563   

  

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมแสดงความยินดับกับ นสพ. คมชัดลึก ครบรอบปีที่ 19
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมค่าย ENGLISH CAMP ให้กับนักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา