คลิกกำหนดการรับสมัคร http://entrance.dusit.ac.th/blog/view/119.html

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส่วนงานช่าง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในโจทย์ “แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563