ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในโจทย์ “แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัด นำโดย คณะวิทยาการจัดการจัดงาน Insight SDU TCAS 64 ออกบูธแนะนำหลักสูตร/สาขาวิชา ปี 64