คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/holder/phase2_63/victor_television.pdf

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนธันวาคม 2563 ในโจทย์ “Inspiration จากธุรกิจครอบครัว สานต่อเป็นเจ้าสัววัยเยาว์”สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง