ด่วน! ผู้สนใจสอบวัดระดับทักษะภาษาจีน (HSK) รอบวันที่ 9 มกราคม 2564 (ข้อสอบแบบ Paper) สอบ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ รับสมัครถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 นี้ สนใจดาวโหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ilac.dusit.ac.th หรือ โทรศัพท์ 02-244-5260 ได้วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
โพล คาเฟ่ จัดกิจกรรม “จิบกาแฟ AND CARRY ON” Workshop การทำไอศกรีมและการทำธุรกิจไอศกรีมเบื้องต้นโดยกำปั่นไอศกรีม วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-11.30 น. ณ โพล คาเฟ่ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 *จำกัดเพียง 30 ท่าน ค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท ลงทะเบียนได้ที่ คุณชนัญชิดา อยู่เดช โทร. 0933532322