มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปิดอบรม “Ballet for kids” รอบ Winter Season สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป อบรมระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 11 มีนาคม 2564 (รวม 12 ชั่วโมง)