คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/holder/phase2_63/victor_setup_cable_MDF_Supan.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาอากาศดิจิทันและอุปกรณ์ติดตั้งอาคารจันทร์เจริญ และอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำประตูรั้วสแตนเลสและประตูตาข่ายเซอร์ริ่ง อาคาร ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง