มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อเข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

Cr.ข่าวสำนักพระราชวัง

คู่มือดูแลตนเองสำหรับประชาชน-สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสส.
ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567