โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง  ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “ลิตเติ้ลมาสเตอร์เชฟแอนด์เอ็กซ์คลูซีฟเวิร์คช๊อป” ให้กับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่  1 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง โดยมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การฝึกทำขนมเบเกอรี่เรียนรู้ร่วมกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยคณะอาจารย์และบุคลากร ร่วมกันเป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร – นักศึกษา ครั้งที่ 2
วิทยาเขตสุพรรณบุรี มสด. จัดกิจกรรม จิบกาแฟ and carry on : workshop การทำไอศกรีม และการทำธุรกิจไอศกรีมเบื้องต้น โดย กำปั่นไอศกรีม