ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร – นักศึกษา ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ อาคารพละศึกษา สนามกีฬาเทศบาลห้วยยอด โดยมีการแข่งขันในกีฬาประเภทบาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล แชร์บอล กีฬาพื้นบ้าน และการประกวดเชียร์หลีดเดอร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษา บุคลากร และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชนอีกด้วย 

  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดงานปฐมนิเทศการฝึกสอนในสถานศึกษา 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการ “ลิตเติ้ลมาสเตอร์เชฟแอนด์เอ็กซ์คลูซีฟเวิร์คช๊อป”