นางสาวกัณฐิกา สุริยานนท์ ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน Flydubai (ศิษย์เก่ารหัส 55) ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดน การใช้ชีวิตในการทำงาน และสิ่งที่ได้จากการเรียนสาขาวิชาธุรกิจการบิน ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน เพื่อเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการทำงาน พร้อมตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมชั้น 4  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2563  

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3(19)/2563 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 14