ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

สวนดุสิตจัดให้..Exclusive Open  House เตรียมน้องให้พร้อมลุย TCAS'64 ครั้งที่ 4
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 91 หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ อบรมระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 (รายชื่อ update 2 ธันวาคม 2563)