มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้เปิดรับสมัครโครงการทุน ASEAN+ONE Scholarship 2022 หรือ โครงการทุนเรียนต่อปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถสมัครขอรับทุนได้ ตั้งแต่วันนี้ – มีนาคม 2564   โดยการสมัครในรอบนี้จะได้เดินทางไปศึกษาในปี 2022 หรือ 2565 ซึ่งเป็นทุนที่ไม่ต้องสอบข้อเขียน และเป็นทุนการศึกษาให้เปล่า (ไม่ต้องใช้เงินทุนคืน) มูลค่าทุนการศึกษา 10 ล้านเยน
รายละเอียดโครงการทุน ASEAN+ONE Scholarship 2022 หรือ โครงการทุนเรียนต่อปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น
ใบสมัคร