ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 1/2564)
คู่มือดูแลตนเองสำหรับประชาชน-สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสส.