มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ทำพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม นำโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีครั้งนี้เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  7 มกราคม พ.ศ. 2564 

  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประชาสัมพันธ์โครงการเชฟพรีเมียม
สำนักกิจการพิเศษ มสด.จัดประชุมออนไลน์คณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(6)/2564