ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุพร้อมการทุบรื้อถอนและปรับพื้นที่อาคารบ้านพักรับรอง ๓ จำนวน ๑ หลัง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์และปูกระเบื้องห้องน้ำบริเวณด้านหลังที่พัก ผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๑๐๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง