ขอเชิญคณาจารย์สวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม Webinar “เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์แบบ Active Learning” รุ่น 2 ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ลงทะเบียนภายในวันที่ 17 มกราคม 2564 ที่ https://bit.ly/3sj274r
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์และปูกระเบื้องห้องน้ำบริเวณด้านหลังที่พัก ผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง