สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 2 Quota รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2564-16 กุมภาพันธ์ 2564

สมัครได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://entrance.dusit.ac.th/course/detail/51.html

รอบที่ 3 Admintion รับสมัคร วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564

รหัสหลักสูตร (TCAS) : 11650101112701A

สมัครได้ที่ https://student.mytcas.com

เกณฑ์การรับสมัคร

ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/course/criteria/3/51.html

.

รายละเอียดเพิ่มเติม

– รายละเอียดหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : http://entrance.dusit.ac.th/course/detail/51.html

– กำหนดการรับสมัคร

http://entrance.dusit.ac.th/schedule.html

– กองทุนเพื่อการศึกษา :

http://guidance.dusit.ac.th/WEB/ขั้นตอนการกู้ยืม-กยศ-กร

– ข้อมูลอาคารที่พัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต http://dormitory.dusit.ac.th/dormitory/main.html#/map

 

 สถานที่การเรียนการสอน : ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

 รหัสหลักสูตร (TCAS) : 11650101112701A

.

ผลประโยชน์ทางวิชาชีพ

  1. รับรองปริญญาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตามสภาการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2558
  2. ปริญญาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
  3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน พ.ศ. 2554

.

โครงการความร่วมมือกับ หน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ

หลักสูตรมีความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ เพื่อสร้างทักษะการปฏิบัติงานในบริษัทและสถานประกอบการ อาทิเช่น

– บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

– บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ฝึกทางด้านสาธารณสุขชุมชน)

– บริษัท SCG จำกัด (มหาชน)

– การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

– บริษัท นันทวัน จำกัด หรือ บริษัท Thai Obayashi ในด้านก่อสร้าง เป็นต้น

.

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้ เช่น

– เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

– นักวิชาการด้านสาธารณสุขชุมชน

– ผู้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน

– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น

.

 การเดินทาง : http://entrance.dusit.ac.th/page/map.html

 ใกล้รถไฟฟ้า “สถานีสิรินธร” ประมาณ 1.3 กิโลเมตร
 รถเมย์สายที่ผ่าน 151, 539

 ใกล้โรงพยาบาลวชิระ, โรงพยาบาลยันฮี, โรงพยาบาลศิริราช

 ใกล้ห้างสรรพสินค้า T-SQUARE (ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี), เซ็นเมเจอร์ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

 

สอบถามเพิ่มเติม เบอร์โทร. 02-4239429

 

 

ความรู้เกี่ยวกับ ITA
ประกาศรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2564