ประกาศ!!! รับสมัครสอบโทอิค (TOEIC) รอบวันที่  6 มีนาคม 2564 จะใช้ผลสอบสมัครอบรมพิชิต TOEIC (รุ่น 4) ได้ทันเวลาที่กำหนด

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม หรือ สมัครออนไลน์ ที่ https://bit.ly/2M07wNy  ***ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2564

 

หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้สมัครและเข้าสอบ

*(1) บัตรประจำตัวประชาชน

*(2) บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวบุคลากร ***ทั้ง 2 บัตร ต้องหมดอายุหลัง 6 มิ.ย. 64 + มีภาพบุคคลและข้อความชัดเจน

*(3) ค่าธรรมเนียมการสอบ 1,200 บาท (นักศึกษา) หรือ 1,800 บาท (บุคลากร)

 

ช่องทางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB Inbox หรือ Line: ilac_sdu

#ILACWeCare #ILACSuanDusitUniversity #สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม