🔥🔥ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
📣เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโทสาขากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่1
📌สมัครผ่านออนไลน์ที่👉https://forms.gle/fApxjqyUvngQDSyeA
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-4163 หรือ 089-6880865