หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควตา (รอบที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ สำหรับการติดตั้ง อาคาร ๒ ห้อง ๒๔๒, ๒๔๖ และ ๒๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง