ตลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase1_64/victor_renovate_toilet_SDU_kitchen.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงหุ้มหนังเทียม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS