คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase1_64/victor_adjust_activity_space.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์เวิร์คสเตชั่น และเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผลิตภัณฑ์สำหรัลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมจากงาน วิจัยของมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง