คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase1_64/victor_renovate_canteen_B8F1.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งระบบน้ำทิ้งห้องพักผ่อน สำนักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสวนและรั้วกั้นถังเก็บน้ำบริเวณด้านหลังอาคารดินเผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง