รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด ชุดที่ 21 นำคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ ลานด้านหน้าห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อาคาร 2 ชั้น 1 วันพุธที่ 9 เมษายน 2564