ฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Summer Camp 2021 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน คณะวิทยาการจัดการ เพื่อต้อนรับและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ปี 2564 เริ่มต้นด้วยกิจกรรม “รักแรกพบกับครอบครัวธุรกิจจีน-อาเซียน” ที่รุ่นพี่ปี 63 ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อทำความรู้จักกัน สานสัมพันธ์ พี่-น้อง โดยมี ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ณ ห้อง Online Learning Room 08 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564