ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบน้ำดื่ม จำนวน 1200 ขวด ให้กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ จังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจบุคลากรและนักเรียน เนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID–19 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564