คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับ
สมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
และ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

🙏ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ม.สวนดุสิต และผู้มีจิตกุศล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสทางการศึกษาด้วยการบริจาคสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ด้วยการบริจาคสมทบทุนการศึกษา “ทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” ครั้งที่ 2
(เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดบริจาค)

โดยร่วมบริจาคผ่านเลขบัญชี 079-7-19691-2
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ครั้งที่ 2
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

📮ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาคและส่งรายละเอียด
เพื่อขอใบเสร็จรับเงินได้ที่ https://lin.ee/yII6mtJ

☎️สอบถามรายละเอียดได้ที่
กองประชาสัมพันธ์ โทร.0 2244 5100-5