ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 (คลิกดูรายละเอียด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษาhttps://www.facebook.com/SDU.Student.Affairs.2559